Sifrut.net

Haim Calev

ספרות

יצירה ספרותית עכשווית בשפה העברית

סיפורת, שירה ותיאוריה של המבע הספרותי

--------------------------------------------------------------------------------------

 דף הבית   ראיונות עם יוצרים   סדנאות כתיבה   תוכניות ספרות ברדיו  

 אתרי אינטרנט   כתבי עת   הוצאות ספרים   קרנות ופרסים  

---------------------------------------------------------------------------------------

אתר זה יוקדש ליצירה ספרותית עכשווית בשפה העברית

האתר בתהליך הקמה

 


הדמות ספרו של חיים כלב

----------------------------------------------------------------------------

 ראשי   פרק ראשון   פרק קולי   ברשת סטימצקי   ספר דיגיטלי   ספר קולי

----------------------------------------------------------------------------

 

פרק ראשון קורא צבי סלטון

שיחה ב"קול ישראל" – מראיינת רונה גרשון, המוסף לספרות

תגובות קוראים

----------------------------------------------------------------------------

המחבר   ברשת סטימצקי   בתולעת ספרים   צור קשר